กลุ่มคาสิโน: บันทึกการยกเลิก

คาสิโน, กุยชาร์ด-เพอร์ราชน ซา

2023 หมายเหตุ (ISIN: FR0011400571)

การยกเลิกหมายเหตุ

ปารีส ฝรั่งเศส 25 ตุลาคม 2022

คาสิโน Guichard-Perrachon SA วันนี้ได้ยกเลิกธนบัตร 93 ฉบับของปี 2023 ที่จะครบกำหนดในเดือนมกราคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 9,300,000 ยูโรตามที่ระบุหลังจากการซื้อคืนในตลาดที่มีขึ้นจนถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ในปี 2565 มูลค่ารวมของธนบัตร 2023 ที่ซื้อคืนและยกเลิกคือ 29,800,000 ยูโร

ดังนั้นยอดคงค้างรวมของธนบัตรปี 2023 จึงลดลงเหลือ 189,700,000 ยูโร

2022-10-25 – PR – การยกเลิกหมายเหตุ