คาสิโนแคนเบอร์ราถอด ASX หลังจากร้องขอให้หยุดการซื้อขาย | The Canberra Times

ฉันเป็นเด็กฝึกหัดที่ The Canberra Times ฉันกำลังพูดถึงข่าวด่วนรวมถึงหัวข้อสุ่มอื่นๆ ก่อนหน้านี้ฉันทำงานด้านข่าวดิจิทัล ส่งอีเมลเคล็ดลับหรือวิดีโอสุนัขน่ารักไปที่ lanie.tindale@canberratimes.com.au

Jasper Lindell เข้าร่วม Times ในปี 2018 เขาเป็นนักข่าวของสภานิติบัญญัติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการเมืองและรัฐบาลของ ACT นอกจากนี้ เขายังเขียนเกี่ยวกับการพัฒนา มรดก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วรรณกรรม และศิลปะ ตลอดจนมีส่วนร่วมในนิตยสาร Times’ Panorama ในวันเสาร์ ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นนักข่าวของ Sunday Canberra Times