Star Entertainment พิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายควบคุมคาสิโนของรัฐควีนส์แลนด์MT Newswires 2022

ข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวกับ THE STAR ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

คำแนะนำของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ THE STAR ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

ยอดขายปี 2023

2 053 เดือน
1 291 ล้าน
1 291 ล้าน

รายได้สุทธิ 2023

134 ล้าน
84.3 ล้าน
84.3 ล้าน

หนี้สุทธิ 2023

1 018 M
640 ล้าน
640 ล้าน

อัตราส่วน P/E 2023
18.7x

ผลผลิต 2023
3.36%

การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่

2 508 ล้าน
1 577 M
1 577 M

EV / ขาย 2023
1.72x

EV / ขาย 2024
1.57x

จำนวนพนักงาน

ฟรีโฟลต
88.6%

แผนภูมิ THE STAR ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

ระยะเวลา : อัตโนมัติ. 2 เดือน 3 เดือน 6 ​​เดือน 9 เดือน 1 ปี 2 ปี 5 ปี 10 ปี สูงสุด ระยะเวลา : วัน สัปดาห์

แนวโน้มการวิเคราะห์ทางเทคนิค THE STAR ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแนวโน้มขาลงขาลง

วิวัฒนาการงบกำไรขาดทุน

ขาย

ซื้อ

ฉันทามติเฉลี่ย ออกมาดี จ านวนนักวิเคราะห์ 13 ราคาปิดล่าสุด
2.64 AUD

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย
3,33 AUD

สเปรด / เป้าหมายเฉลี่ย
26.0%